Посухостійкий гібрид з швидкою вологовіддачею.

Простий гібрид з зубоподібним типом зерна;

Гібрид зернового напрямку з дуже доброю вологовіддачею;

Дуже добра стійкість до стеблового вилягання;

Посухо- та жаростійкість дуже добра;

Толерантність до летючої та пухирчастої сажок висока;

Придатний для раннього посіву;


Рекомендується:

Придатний для вирощування у монокультурі (кукурудза по кукурудзі);

Вирощувати на доброму агрофоні;

Дотримуватись максимально допустимої густоти посіву.

Рекомендована зона вирощування гібриду ПР38А79


Результати демонстраційних випробувань та комерційного вирощування гібриду ПР38А79